ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « ظرفیت های تمدن سازی عاشورا » جلسه دوم