هفتم الی یازدهم بهمن ٩٧ – تهران

صوت ها

جلسه اول – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۵۳ مگابایت دانلود فایل
جلسه اول – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۶ مگابایت دانلود فایل
جلسه دوم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۴۷ مگابایت دانلود فایل
جلسه دوم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۴ مگابایت دانلود فایل
جلسه سوم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۴۷ مگابایت دانلود فایل
جلسه سوم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۴ مگابایت دانلود فایل
جلسه چهارم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۴۹ مگابایت دانلود فایل
جلسه چهارم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۵ مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

جلسه اول – دانلود تصویری با کیفیت HD720p

دانلود فایل

جلسه اول – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p

دانلود فایل

جلسه دوم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۳۲۵ مگابایت

دانلود فایل

جلسه دوم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۲۱ مگابایت

دانلود فایل

جلسه سوم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۳۰۰ مگابایت

دانلود فایل

جلسه سوم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۱۸ مگابایت

دانلود فایل

جلسه چهارم- دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۳۲۰ مگابایت

دانلود فایل

جلسه چهارم- دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۲۵ مگابایت

دانلود فایل

جلسه پنجم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۳۲۰ مگابایت

دانلود فایل

جلسه پنجم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۲۵ مگابایت