طرح حمایتی دولت برای فرزندآوری

رئيس کميسيون مشترک طرح جواني جمعيت:
به خانواده‌هايي که فرزند سوم به دنيا بياورند، زمين 150 تا 200 متري واگذار مي‌شود

برخي از مشوق‌هاي کشورهاي غير مسلمان براي فرزندآوري:

– سوئد:
در اين کشور مرخصي والدين 15 ماه است و آنها اجازه دارند بعد از اين مدت تا هشت سالگي کودکشان به طور متناوب مرخصي بگيرند و در زمان مرخصي، 80 درصد حقوق خود، معادل 480 روز کاري بهره‌مند شوند.

– روسيه:
خانواده‌هايي که داراي فرزند مي‌شوند از پرداخت ماليات تا سقف معيني معاف هستند و مورد حمايت‌هاي مالي براي تربيت و رشد فرزندشان قرار مي‌گيرند. دولت براي تولد فرزند سوم يک خانه به پدر و مادر نوزاد هديه مي‌دهد.

– فرانسه:
مادران فرانسوي درصورت بچه‌دار شدن 16 هفته مرخصي با حقوق و مزاياي کامل دارند که از شش هفته پيش از تولد کودکانشان آغاز مي‌شود. پس از اين دوره والدين مي‌توانند به مرخصي سه ساله و بدون حقوق بروند و بعد از آن بدون هيچ محدوديتي به شغل قبلي‌شان بازگردند.

– نروژ:
تخفيف ساعات کاري به همراه دريافت مزاياي شغلي براي والدين و تصويب قوانيني در زمينه ايجاد مراکز رفاهي و حمايتي براي مراقبت روزانه از کودکان، بخشي از اين حمايت‌هاست.

– ژاپن:
اختصاص 52 هفته مرخصي زايمان براي زنان است که 39 هفته آن با حقوق است؛ و 6 هفته اول مرخصي با 90 درصد حقوق است و مابقي آن، حداقل دستمزد.

– فنلاند:
فنلاند به خانواده‌هايي که به تازگي صاحب فرزند شده‌اند، پکيج زايمان شامل انواع لباس گرم، لباس خواب و کتاب و يا کمک مالي به ارزش 140 يورو اعطا مي‌نمايد.

– ايسلند:
پدر و مادران ايسلندي پس از تولد کودکانشان يا به فرزندي پذيرفتن يک کودک، از سه ماه مرخصي با حقوق برخوردارند که ميان والدين تقسيم مي‌شود. پدر و مادرهايي هم که بيکارند، مي‌توانند از سيستم رفاه عمومي برخوردار شوند. مادران ايسلندي نيز مي‌توانند از «خدمات پزشکي رايگان» پيش از زايمان برخوردار باشند.