ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور« تمدن سازی – جلسه سوم »