کلیپ «تاکید جدید رهبر انقلاب به دعا برای فرج امام زمان در این شب‌ها»

کليپ مهم

تاکيد و سفارش رهبر انقلاب به دعا براي فرج امام زمان

وقتي شما ايشون رو دعا مي‌کنيد، ايشون هم شما رو دعا مي‌کنند و دعاي اون بزرگوار دعاي مستجابي‌ست.

نشر حداکثري ؛ اخبار مهدوي