سخنرانی استاد رائفی پور – تحلیل مسائل کشور – مشهد ۷ شهریور ۹۷