نوشته‌ها

دانلود کليپ

خلاصه تدريسِ موضوع :
افق مهدوي در گام دوم انقلاب

استاد رائفي پور (قسمت سوم)

برگرفته از کلاسهاي مهدويت

دانلود کليپ

خلاصه تدريسِ موضوعِ
افق مهدوي در گام دوم انقلاب

استاد رائفي پور (قسمت دوم)

برگرفته از  کلاسهاي مهدويت