نوشته‌ها

پیامبر(ص) اجازه نقد می‌دادند اما ایشان قابل نقد نیستند

/
عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه صاحبان تریبون اعتقاد…