نوشته‌ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ماهواره

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ماهواره shia muslim        

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور حسینیه حضرت امام سجاد (ع) کریان ۸ دی ۱۳۹۳

صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-ماهواره -۵۱دقیقه-حجم۲۹٫۵مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-ماهواره -۵۱دقیقه-حجم۸٫۹مگابایت دانلود فایل

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ماهواره وفضای مجازی

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور آبپخش ۲شنبه ۳ آذر ماه ۱۳۹۳ ماهواره وفضای مجازی

صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-ماهواره و فضای مجازی-۷۰دقیقه-حجم۴۰مگابایت   دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-ماهواره و فضای مجازی-۷۰دقیقه-حجم۱۲مگابایت   دانلود فایل

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ماهواره و مهدویت

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ماهواره و مهدویت shia muslim        

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور برازجان ۲شنبه ۳ آذر ماه ۱۳۹۳ ماهواره و مهدویت

صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-ماهواره ومهدویت-۷۶دقیقه-حجم۴۳٫۸مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-ماهواره ومهدویت-۷۶دقیقه-حجم۱۳٫۲مگابایت دانلود فایل

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ماهواره

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ماهواره shia muslim        

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور گناوه آذرماه ۱۳۹۳ ماهواره

صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-ماهواره-۷۴دقیقه-حجم۴۸مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-ماهواره-۷۴دقیقه-حجم۱۴٫۴مگابایت دانلود فایل