نوشته‌ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور قزوین

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور قزوین shia muslim        

با موضوع آسیبهای ماهواره ۱۳۹۳/۰۵/۱۸

صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور قزوین آسیبهای ماهواره -کیفیت متوسط دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور قزوین آسیبهای ماهواره -کیفیت بالا دانلود فایل

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور -قزوین

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور -قزوین shia muslim        

با موضوع نگاه صحیح به زن -۱۳۹۳/۰۵/۱۸

صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-قزوین-نگاه صحیح به زن-کیفیت متوسط دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-قزوین-نگاه صحیح به زن-کیفیت بالا دانلود فایل