نوشته‌ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « زیارت جاده » اربعین۹۶

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در مسیر پیاده روی اربعین- ۱۲ الی ۱۸ آبان ۹۶ در موکب مسجد مقدس جمکران- ۱۲الی ۱۸ آبان ۹۶

صوت ها

فرصت‌های تمدن سازی اربعین-۱۲آبان۹۶- کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۳ مگابایت دانلود فایل
فرصت‌های تمدن سازی اربعین-۱۲آبان۹۶- کیفیت ۲۴kb – حجم ۹ مگابایت دانلود فایل
ویژگی‌های ممتاز زیارت اربعین-۱۳آبان۹۶- کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۸ مگابایت دانلود فایل
ویژگی‌های ممتاز زیارت اربعین-۱۳آبان۹۶- کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۱ مگابایت دانلود فایل
آسیب‌ها و تهدید‌های زیارت اربعین-۱۴آبان۹۶- کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۱ مگابایت دانلود فایل
آسیب‌ها و تهدید‌های زیارت اربعین-۱۴آبان۹۶- کیفیت ۲۴kb – حجم ۹ مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل
فرصت‌های تمدن سازی اربعین-۱۲آبان۹۶- کیفیت HD720p – حجم ۲۶۱ مگابایت
دانلود فایل
فرصت‌های تمدن سازی اربعین-۱۲آبان۹۶- کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۲۰ مگابایت
دانلود فایل
ویژگی‌های ممتاز زیارت اربعین-۱۳آبان۹۶- کیفیت HD720p- حجم ۳۴۷ مگابایت
دانلود فایل
ویژگی‌های ممتاز زیارت اربعین-۱۳آبان۹۶- کیفیت ۳۶۰p- حجم ۱۴۹ مگابایت
دانلود فایل
آسیب‌ها و تهدید‌های زیارت اربعین-۱۴آبان۹۶- کیفیت HD720p – حجم ۲۲۶ مگابایت
دانلود فایل
آسیب‌ها و تهدید‌های زیارت اربعین-۱۴آبان۹۶- کیفیت ۳۶۰p- حجم ۹۵ مگابایت