نوشته‌ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور جریان شناسی مردم کوفه

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور هیت ثارالله کربلا ۱۹الی ۲۱آذر ۱۳۹۳

صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-شب اول-آسیب شناسی مردم کوفه-۳۴دقیقه-حجم۵٫۹مگابایت   دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-شب اول-آسیب شناسی مردم کوفه-۳۴دقیقه-حجم۱۹٫۵مگابایت   دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-شب دوم-آسیب شناسی مردم کوفه-۴۱دقیقه-حجم۷مگابایت   دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-شب دوم-آسیب شناسی مردم کوفه-۴۱دقیقه-حجم۲۳مگابایت   دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-شب سوم-آسیب شناسی مردم کوفه-۴۶دقیقه-حجم۸مگابایت   دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-شب سوم-آسیب شناسی مردم کوفه-۴۶دقیقه-حجم۲۶مگابایت   دانلود فایل

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور "جریان شناسی کوفه"

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور "جریان شناسی کوفه" shia muslim        

سخنرانی استاد رائفی پور اصفهان ۲۵ آبان ۹۴ (متاسفانه ابتدای صوت جلسه ضبط نشده است)

صوت ها

سخنرانی استاد رائفی پور- اصفهان-جریان شناسی کوفه- ۲۵ آبان ۹۴-۷٫۹۹ MB دانلود فایل
سخنرانی استاد رائفی پور- اصفهان-جریان شناسی کوفه- ۲۵ آبان ۹۴-۲۶٫۵ MB دانلود فایل