نوشته‌ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع بحران چهل سالگی

 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع بحران چهل سالگی
 • مکان: اصفهان
 • زمان: ۱۳۹۷/۰۴/۱۸

 

نوع فایل عنوان حجم
صوتی

 

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع بحران چهل سالگی
کیفیت بالا
۶۷mb
صوتی

 

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع بحران چهل سالگی

کیفیت متوسط

 ۲۰mb

 

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع جوانان و نوجوانان

(بسم الله الرحمن الرحیم)

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع جوانان و نوجوانان

 • مکان : مشهد
 • زمان:۱۳۹۷/۰۴/۳۱

 

 

نوع فایل عنوان حجم
صوتی

 

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع جوانان و نوجوانان
کیفیت بالا
۳۵mb
صوتی

 

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع جوانان و نوجوانان

کیفیت متوسط

 ۱۰mb

 

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع تحلیل جامع مسائل سیاسی روز کشور

(بسم الله الرحمن الرحیم)

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع تحلیل جامع مسائل سیاسی روز کشور

 • مکان: تبریز
 • زمان: ۱۳۹۷/۰۵/۷

 

نوع فایل عنوان حجم
صوتی

 

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع تحلیل جامع مسائل سیاسی روز کشور
کیفیت بالا
۶۷mb
صوتی

 

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع تحلیل جامع مسائل سیاسی روز کشور

کیفیت متوسط

 ۲۰mb

 

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع نفوذ

(بسم الله الرحمن الرحیم)

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع نفوذ

 • مکان: کرج
 • زمان: ۱۳۹۷/۰۵/۱۱

 

نوع فایل عنوان حجم
صوتی

 

 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع نفوذ
کیفیت بالا
۷۰mb
صوتی

 

 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع نفوذ

کیفیت متوسط

 ۲۱mb

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع کرامت، عزت، مقاومت

(بسم الله الرحمن الرحیم)

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع کرامت، عزت، مقاومت

 • مکان : مشهد – حرم مطهر رضوی
 • زمان: ۲۹ الی ۳۱ تیر ۹۷

 

جلسه اول – ۱۳۹۷/۰۴/۲۹  

صوتی

کمکی

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع کرامت، عزت، مقاومت
کیفیت بالا
۴۲mb
صوتی

کمکی

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع کرامت، عزت، مقاومت

کیفیت متوسط

 ۱۲mb

 

جلسه دوم – ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ 

نوع فایل عنوان حجم
صوتی

کمکی

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع کرامت، عزت، مقاومت
کیفیت بالا
۴۵mb
صوتی

کمکی

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع کرامت، عزت، مقاومت

کیفیت متوسط

 ۱۳mb

 

جلسه سوم – ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ 

نوع فایل عنوان حجم
صوتی

کمکی

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع کرامت، عزت، مقاومت
کیفیت بالا
۵۵mb
صوتی

کمکی

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع کرامت، عزت، مقاومت

کیفیت متوسط

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع رجعت

(بسم الله الرحمن الرحیم)

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع رجعت

 • مکان: مشهد
 • زمان : ۱۳۹۷/۰۴/۲۹

 

نوع فایل عنوان حجم
صوتی

کمکی

 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع رجعت
کیفیت بالا
۸۸mb
صوتی

کمکی

 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع رجعت

کیفیت متوسط

 ۲۶mb

 

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع شاخصه ها و ویژگی های حکومت مهدوی

(بسم الله الرحمن الرحیم)

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع شاخصه ها و ویژگی های حکومت مهدوی

 • مکان: کرج – در دوره مقدماتی معارف مهدویت 
 • زمان: ۱۳۹۶/۱۰/۱۵

نوع فایل عنوان حجم
صوتی

کمکی

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع شاخصه ها و ویژگی های حکومت مهدوی
کیفیت بالا
۸۴mb
صوتی

کمکی

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع شاخصه ها و ویژگی های حکومت مهدوی

کیفیت متوسط

 ۲۵mb

 

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مهدویت و ظهور

(بسم الله الرحمن الرحیم)

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مهدویت و ظهور

 • مکان : تهران
 • زمان : ۱۳۹۷/۰۲/۱

 

 

نوع فایل عنوان حجم
تصویری

 

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع تحولات منطقه و اتفاقات سیاسی

کیفیت بالا

 ۲۶۷mb
تصویری

 

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع تحولات منطقه و اتفاقات سیاسی

کیفیت متوسط

۱۱۰mb
صوتی
سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع تحولات منطقه و اتفاقات سیاسی
کیفیت بالا
۳۵mb
صوتی سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع تحولات منطقه و اتفاقات سیاسی

کیفیت متوسط

 ۱۰mb

 

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع تحلیل مسائل سیاسی روز

(بسم الله الرحمن الرحیم)

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع تحلیل مسائل سیاسی روز

 • مکان : اسلامشهر
 • زمان: ۱۳۹۷/۰۴/۱۸

 

نوع فایل عنوان حجم
صوتی
سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع تحلیل مسائل سیاسی روز
کیفیت بالا
۷۲mb
صوتی سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع تحلیل مسائل سیاسی روز

کیفیت متوسط

 ۱۷mb

 

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع شب قدر

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع شب قدر

 

نوع فایل عنوان حجم
صوتی

کمکی

کمکی

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع شب قدر

کیفیت بالا

41mb
صوتی

کمکی

کمکی

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع شب قدر

کیفیت متوسط
 11mb