نوشته‌ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور "بازدارندگی ایران در مقابل غرب"

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور "بازدارندگی ایران در مقابل غرب" shia muslim        

گرگان، ۲ اسفند ۹۴

صوت ها

سخنرانی استاد رائفی پور-بازدارندگی ایران در مقابل غرب-۲اسفند۹۴-گرگان-۳۲٫۷ MB دانلود فایل
سخنرانی استاد رائفی پور-بازدارندگی ایران در مقابل غرب-۲اسفند۹۴-گرگان-۹٫۸۴ MB دانلود فایل

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور"اهمیت کار تربیتی برای امام زمان"

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور"اهمیت کار تربیتی برای امام زمان" shia muslim        

دانشگاه فرهنگیان گرگان، ۲ اسفند ۹۴

صوت ها

سخنرانی استاد رائفی پور-اهمیت کار تربیتی برای امام زمان- گرگان-۲اسفند۹۴-۱۴٫۶ MB دانلود فایل
سخنرانی استاد رائفی پور-اهمیت کار تربیتی برای امام زمان- گرگان-۲اسفند۹۴-۴۸٫۷ MB دانلود فایل

دانشگاه آزاد رشت

دانشگاه آزاد رشت shia muslim        

نقش کلیدی ایران در بیداری اسلامی

صوت ها

دانشگاه آزاد رشت دانلود فایل

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور جاهلیت مدرن

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور جاهلیت مدرن shia muslim        

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۲۷ اردیبهشت ۹۴ گیلان

صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور جاهلیت مدرن-۸۹ دقیقه-۵۱٫۳مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور جاهلیت مدرن-۸۹ دقیقه-۱۵٫۴مگابایت دانلود فایل

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور جاهلیت مدرن شهر انزلی

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور جاهلیت مدرن شهر انزلی shia muslim        

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۲۸ اردیبهشت ۹۴ مصلی شهر انزلی

صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-جاهلیت مدرن-۹۰ دقیقه-۱۵٫۵مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-جاهلیت مدرن-۹۰ دقیقه-۵۲ مگابایت دانلود فایل

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور آندلوسیزه کردن ایران

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور آندلوسیزه کردن ایران shia muslim        

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۲۷ اردیبهشت ۹۴ دانشگاه علوم انسانی گیلان

صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-آندلوسیزه کردن-۱۲۴ دقیقه-۲۱٫۳ مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-آندلوسیزه کردن-۱۲۴ دقیقه-۷۱٫۱ مگابایت دانلود فایل

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور روش های تعلیم و تربیت

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور روش های تعلیم و تربیت shia muslim        

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۲۷ اردیبهشت ۹۴ دانشگاه فرهنگیان رشت

صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-روش‌های تعلیم و تربیت-۸۷ دقیقه-۱۵٫۰ مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-روش‌های تعلیم و تربیت-۸۷ دقیقه-۵۰٫۱ مگابایت دانلود فایل

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور مبعث پیامبر اسلام (ص)

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور مبعث پیامبر اسلام (ص) shia muslim        

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ۲۶ اردیبهشت ۹۴ دانشگاه گیلان

صوت ها

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-مبعث پیامبر اسلام-۹۷ دقیقه-۱۶٫۷ مگابایت دانلود فایل
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور-مبعث پیامبر اسلام-۹۷ دقیقه-۵۵٫۸ مگابایت دانلود فایل

نوای هیأت ۱