نوشته‌ها

توهین مستقیم مسئول اماراتی به مردم ۷ کشور

                   ضاحی خلفان رئیس پلیس سابق دبی، ضمن تایید فرمان…