ویدئو سخنرانی استاد رائفی پور « بررسی مسائل روز کشور » – ٢٨ آبان ٩٧