سخنرانی استاد رائفی پور – مراسم عید بزرگ بیعت ۱۳۹۷