احمد توکلی رئیس هیات مدیره ی سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در نشست خبری:

از چهار سال پیش بررسی حوزه ی غذا و دارو را شروع کردیم که در نهایت به این نتیجه رسیدیم که مشکل اصلی رئیس اسبق سازمان غذا و دارو (رسول دیناروند) بود و خوشبختانه سرانجام به عزل او منجر شد.

اگر مسئول دولتی اهل زند و بند نباشد، فسادی رخ نمی‌دهد.

فساد موجود در کشور سیستماتیک و شبکه‌ای است. دستگاه‌های مبارزه با فساد هم آلوده به فساد شده‌اند.

?? در سال‌های اخیر خصوصی‌سازی‌ها اغلب مساله‌دار هستند و بیشتر بخشش و تاراج بوده‌اند تا خصوصی‌سازی‌.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی یک فاسد است که مورد حمایت قرار دارد. امیدواریم رئیس جدید قوه ی قضاییه به پرونده وی رسیدگی کند.

همه پروژه‌ها در هر سطحی از پیشرفت قابل واگذاری به بخش خصوصی شده‌اند که این یک فساد بزرگ است. به‌عنوان مثال خودگردانی بیمارستان‌ها در دوران مرحوم هاشمی رفسنجانی یک اشتباه بزرگ بود.