همه ی شعارها و سیاست‌ها شکست خوردند

همه ی شعارها و سیاست‌ها شکست خوردند/ یک‌چهارم جمعیت کشور سالمند خواهد بود

 مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران:

 هم‌اکنون جمعیتِ سالمندِ بالای ۶۰ سال ایران، ۸  میلیون و ۲۳۱ هزار نفر معادل حدود ۹٫۹% جمعیت کشور است.

 نرخ رشد جمعیت سالمند ایران ۳٫۶۲% است.

تا افق سال ۱۴۳۰ کاهش شاخص رشد جمعیت ادامه خواهد داشت.

 در سال ۱۴۳۰حدود یک‌چهارم جمعیت کشور سالمند خواهد بود.