دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « شرح زیارت اربعین »

۱ الی ۷ آبان ۹۷، در مسیر پیاده روی اربعین،موکب مع امام منضور جنبش مصاف

صوت ها

جلسه اول – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۳ مگابایت دانلود فایل
جلسه اول – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۹ مگابایت دانلود فایل
جلسه دوم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۴۱ مگابایت دانلود فایل
جلسه دوم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۲ مگابایت دانلود فایل
جلسه سوم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۲ مگابایت دانلود فایل
جلسه سوم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۹ مگابایت دانلود فایل
جلسه چهارم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۶ مگابایت دانلود فایل
جلسه چهارم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۰ مگابایت دانلود فایل
جلسه پنجم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۲۱ مگابایت دانلود فایل
جلسه پنجم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۹ مگابایت دانلود فایل
جلسه ششم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۹ مگابایت دانلود فایل
جلسه ششم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۱ مگابایت دانلود فایل
جلسه هفتم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۴۳ مگابایت دانلود فایل
جلسه هفتم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۲ مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

جلسه اول – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۱۸۴ مگابایت

دانلود فایل

جلسه اول – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۹۸ مگابایت

دانلود فایل

جلسه دوم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۴۵۷ مگابایت

دانلود فایل

جلسه دوم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۳۵ مگابایت

دانلود فایل

جلسه سوم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۲۵۱ مگابایت

دانلود فایل

جلسه سوم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۱۲ مگابایت

دانلود فایل

جلسه چهارم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۳۵۷ مگابایت

دانلود فایل

جلسه چهارم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۵۱ مگابایت

دانلود فایل

جلسه پنحم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۲۹۳ مگابایت

دانلود فایل

جلسه پنجم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۱۵ مگابایت

دانلود فایل

جلسه ششم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۳۳۱ مگابایت

دانلود فایل

جلسه ششم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۴۰ مگابایت

دانلود فایل

جلسه هفتم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۳۷۹ مگابایت

دانلود فایل

جلسه هفتم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۵۷ مگابایت