دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « شرح زیارت آل یاسین »

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع شرح زیارت آل یاسین ، 12 الی 14 اردیبهشت 97 درهیئت عاشقان حضرت مهدی (عج) شاهرود

صوت ها

جلسه اول – دانلود صوتی با کیفیت 80kb – حجم 46 مگابایت
      1. دانلود فایل
جلسه اول – دانلود صوتی با کیفیت 24kb – حجم 13 مگابایت
      2. دانلود فایل
جلسه دوم – دانلود صوتی با کیفیت 80kb – حجم 51 مگابایت
      3. دانلود فایل
جلسه دوم – دانلود صوتی با کیفیت 24kb – حجم 15 مگابایت
      4. دانلود فایل
جلسه سوم – دانلود صوتی با کیفیت 80kb – حجم 53 مگابایت
      5. دانلود فایل
جلسه سوم – دانلود صوتی با کیفیت 24kb – حجم 15 مگابایت
      6. دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

جلسه اول – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم 366 مگابایت

دانلود فایل

جلسه اول – دانلود تصویری با کیفیت 360p – حجم 178 مگابایت

دانلود فایل

جلسه دوم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم 384 مگابایت

دانلود فایل

جلسه دوم – دانلود تصویری با کیفیت 360p – حجم 189 مگابایت

دانلود فایل

جلسه سوم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم 363 مگابایت

دانلود فایل

جلسه سوم – دانلود تصویری با کیفیت 360p – حجم 182 مگابایت

0
به اشتراک بگذارید