با کمال تاسف در شهرستان تنکابن هم عده ای از مسئولین شهری از قبیل مسوولین شهرداری و اعضای شورای شهر و مسئولین راه و شهرسازی دست به پایین آوردن تابلوی #اولین_شهید_مدافع_حرم_تنکابن #مالک_اشتر_حرم #سردار_شهید_محرمعلی_مرادخانی زدند.

اول از همه به بهانه های مختلف تصویر شهید را از خیابان اصلی شهر حذف کردند و حالا تابلویی که در کمربندی اصلی شهر باهماهنگی شهرداری و شورای شهر توسط فردی خیّر ساخته و نصب شده بود در مناقصه ای برای تبلیغات به فردی اجاره داده شده و تابلوی شهید پایین آورده شد!

این درحالیست که این مسئولین بارها با حضور در منزل شهید مرادخانی به خانواده و دوستداران شهید و شهدا قول داده بودند که تابلوها بصورت همیشگی و دائمی در سطح شهر باقی بماند اما بر خلاف آنچه گفتند عمل شد.