استاد رائفی پور از شهید لبنانی که وسایل زندگی اش را از ایران می خرد میگوید

[aparat id=”lnziu”]