دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « روایت عهد ۵٨: بررسی سیر تصویب سند توسعه پایدار در ایران »

١۵ شهریور ٩٧ – تهران

صوت ها

دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۸۲ مگابایت دانلود فایل
دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۲۵ مگابایت دانلود فایل