روایت عهد ۴

        

نقدی بر نبرد نیچه و مسیحیت

صوت ها

نقدی بر نبرد نیچه و مسیحیت – کیفیت متوسط دانلود فایل
نقدی بر نبرد نیچه و مسیحیت – کیفیت بالا دانلود فایل
دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۹۸ مگابایت دانلود فایل
دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۲۹ مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۵۱۲ مگابایت

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۲۶۲ مگابایت