روایت عهد ۳

     

حماسه سرخ

صوت ها

حماسه سرخ – کیفیت بالا دانلود فایل
حماسه سرخ – کیفیت متوسط دانلود فایل
دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۹۹ مگابایت دانلود فایل
دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۲۹ مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت ۵۷۶p – حجم ۳۶۵ مگابایت

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۲۳۵ مگابایت