روایت عهد ۱۲

        

حجاب ، محدودیت یا مصونیت ۱

صوت ها

حجاب محدودیت یا مصونیت ۱ – کیفیت متوسط دانلود فایل
حجاب محدودیت یا مصونیت ۱ – کیفیت بالا دانلود فایل
دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۱۰۷ مگابایت دانلود فایل
دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۳۲ مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۷۱۷ مگابایت

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۳۴۱ مگابایت