کلیپ استاد رائفی پور-مگه رئیس صداوسیمارارهبری تعیین نمی کنند