کلیپ استاد رائفی پور – « خاطره ای از مصاحبه مغرضانه رادیو تهران »