١۴ آذر ٩٧ – دانشگاه شریعتی

صوت ها

دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۸۱ مگابایت دانلود فایل
دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۲۴ مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۵۲۵ مگابایت

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۲۳۱ مگابایت