پیش بینی رهبری از انتخابات آمریکا و حیرت بی بی سی

[aparat id=”pmIwh”]