دانلود سلسله کليپ با موضوع
گناه چيست توبه چگونه است

قسمت بيست و يکم: ” جاودانگي‌طلبي “

استاد پناهيان ( ويژه ماه رمضان )

عميق‌ترين درخواست انسان که فعال‌تر از خداپرستي‌ست، جاودانگي‌طلبي است.

خودسازي