دانلود سلسله کليپ با موضوع
گناه چيست توبه چگونه است

قسمت هجدهم: ” اهل مسابقه باش “

استاد پناهيان ( ويژه ماه رمضان )

شيعيان دير يا زود به بهشت مي‌رسند، مسابقه بذاريد براي رسيدن به درجات…