٢٠ آذر ٩٧ – دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی

صوت ها

دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۶۰ مگابایت دانلود فایل
دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۸ مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۵۷۴ مگابایت

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۸۳ مگابایت