کلیپ استاد رائفی پور – « نقد جریان تکنوکراتیسم »

[aparat id=”gyw2x”]