مصاحبه با مستبصر شیلیایی،آقای خلیل ساحوری درباره اهدای خون به جای قمه زنی

[aparat id=”vca5u”]