دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مشارکت در بلای امام معصوم (ع)

 سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مشارکت در بلای امام معصوم (ع)

  • مکان: تهران
  • زمان: ۱۳۹۷/۰۶/۲۹

 

نوع فایل عنوان حجم
تصویری
سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مشارکت در بلای امام معصوم (ع)
کیفیت بالا
۲۸۳MB
تصویری
سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مشارکت در بلای امام معصوم (ع)

کیفیت متوسط

۱۱۹MB
صوتی

 

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مشارکت در بلای امام معصوم (ع)
کیفیت بالا
۲۸mb
صوتی

 

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مشارکت در بلای امام معصوم (ع)

کیفیت متوسط

 ۸mb