در مورد مزاج گویی منبری ها و فالوورهای میلیونی

در مورد مزاج گويي منبري ها و فالوورهاي ميليوني

شهيد مطهري در کتاب ده گفتار به پديده اي در بين برخي از روحانيون منبري نقد وارد مي کند که از آن به مزاج گويي تعبير مي نمايد.

شهيد عزيز اين سوال را طرح مي کند که چرا بسياري از پيغمبران وقتي مبعوث مي شوند مخالفان زيادي پيدا مي کنند و برخي مانند حضرت نوح پس از صدها سال تبليغ هم اندازه انگشتان دو دست حتي از نزديکان خودشان پيرو ندارند و در مقابل برخي از مبلغين و روحانيون منبري در مدت کوتاهي پيروان زيادي پيدا مي کنند.

به تعبير شهيد مطهري اين پديده رمزي دارد و آن رمز اين است که هدف تبليغ و رسالت پيامبران مبارزه با نقاط ضعف مردم بوده است و ما مي خواهيم از همان نقاط ضعف براي جذب مريد بهره برداري کنيم. به تعبير ديگر هدف پيامبران اصلاح نقاط ضعف و معايب جامعه است و هدف منبري هاي مزاج گو راضي کردن مخاطب و لذا اولا مطابق مصلحت مخاطب سخن مي گويد و ديگري مطابق ميل او.

شهيد مطهري حالت دوم را بهره برداري از نقاط ضعف و جهالت عوام و بخشي از مردم و بر ضد و در جبهه مقابل رسالت پيامبري مي داند و براي آن از تعبير «تبديل کردن منبر به کرسي دلالي شخصيت ها» استفاده مي کند و معتقد است کرسي منبر بايد از اين آلودگي پاک شود. خود شهيد مطهري نيز البته از اين قاعده تبعيت مي کرد و به همين دليل هم تا آخرين روزهاي شهادت مخاطب و مريدي بسيار کم تعدادتر از برخي منبري هاي مزاج گوي کم سواد همان دوره داشتند.

 خلاصه کلام اين که هم کساني که از فالوئرهاي ميليوني منبري مزاج گوي اخير ذوق زده شده اند و هم کساني که از آن به هراس افتاده اند مي بايست بدانند اين مسئله پديده جديدي چه در تشيع و چه تاريخ دين نيست. البته اين مسئله پديده اي منحصر به منبري ذکر شده نيز نيست و در برخي از افراد مذهبي و حزب اللهي نيز در سال هاي اخير شيوع داشته است.

 خيلي از اين رفتارها ناشي از يک فهم غلط و سياست زده از مفهوم جذب  و جذب حداکثري هست. اساس مفهوم جذب به معني تلاش براي بالا بردن نظام فکري مخاطب و نزديک کردن آن به ايده آل ديني است. اگر قرآن «و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه» هم مي گويد، تاکيد بر استفاده از ابزار و روش جذب متناسب با مخاطب مي کند و نه استحاله در محتوا.

اما عده اي چون تحقق اين تعريف مستلزم فکر، برنامه و تلاش و کار بلندمدت است، راه ساده تر را انتخاب مي کنند. فکر و رفتارهاي خودشان را به سطح تلقي اي که از نگاه طيف خاکستري جامعه دارد، تقليل مي دهند. اين جا ديگر مساله جذب به مفاهيم ديني و انقلابي مطرح نيست. مخاطب بايد جذب من و شخصيت من شوند که مصداق همان مفهوم دلالي شخصيتي است که شهيدمطهري به آن اشاره مي کند.

ميثم ظهوريان

+1
به اشتراک بگذارید
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید