معراج پیامبر

تصاوير کمتر ديده شده از نماي داخلي قبة الصخره
در زير گنبد آن صخره‌اي است که پيامبر اکرم صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بر آن قرار گرفتند و به معراج رفتند.