کلیپ استاد رائفی پور – « معصومه ابتکار، از خودرو هیبریدی تا معاهده پاریس »