کلیپ مداحی حاج محمدرضا طاهری در مراسم عید بیعت ۱۳۹۸