دانلود سلسله کليپ با موضوع
گناه چيست توبه چگونه است

قسمت پانزدهم: ” منفعت‌طلب‌هاي عاشق “

استاد پناهيان ( ويژه ماه رمضان )

کدوم نوع منفعت‌طلبي بَده و کدوم خوبه؟

عاشقانه منفعت‌طلب باش!

خودسازي