دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « مقامات زیارت عاشورا » ۹۶

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مقامات زیارت عاشورا ،محرم ۹۶ – ۴ الی ۱۴ مهر ۹۶

صوت ها

جلسه اول – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۳ مگابایت دانلود فایل
جلسه اول – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۰ مگابایت دانلود فایل
جلسه دوم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۶ مگابایت دانلود فایل
جلسه دوم -دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۱ مگابایت دانلود فایل
جلسه سوم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۶ مگابایت دانلود فایل
جلسه سوم -دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۰ مگابایت دانلود فایل
جلسه چهارم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۴۶ مگابایت دانلود فایل
جلسه چهارم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۴ مگابایت دانلود فایل
جلسه پنجم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۰ مگابایت دانلود فایل
جلسه پنجم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۹ مگابایت دانلود فایل
جلسه ششم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۰ مگابایت دانلود فایل
جلسه ششم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۹ مگابایت دانلود فایل
جلسه هفتم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۲ مگابایت دانلود فایل
جلسه هفتم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۹ مگابایت دانلود فایل
جلسه هشتم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۴ مگابایت دانلود فایل
جلسه هشتم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۰ مگابایت دانلود فایل
جلسه نهم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۲۶ مگابایت دانلود فایل
جلسه نهم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۷ مگابایت دانلود فایل
جلسه دهم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۲۹ مگابایت دانلود فایل
جلسه دهم -دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۸ مگابایت دانلود فایل
جلسه یازدهم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۲۹ مگابایت دانلود فایل
جلسه یازدهم -دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۸ مگابایت دانلود فایل
جلسه دوازدهم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۲۹ مگابایت دانلود فایل
جلسه دوازدهم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۸ مگابایت دانلود فایل
جلسه سیزدهم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۶ مگابایت دانلود فایل
جلسه سیزدهم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۱ مگابایت دانلود فایل


ویدئو ها

دانلود فایل
جلسه اول – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۲۷۰ مگابایت
دانلود فایل
جلسه اول – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۲۷ مگابایت
دانلود فایل
جلسه دوم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۲۱۴ مگابایت
دانلود فایل
جلسه دوم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۱۰ مگابایت
دانلود فایل
جلسه سوم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۲۵۷ مگابایت
دانلود فایل
جلسه سوم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۱۲ مگابایت
دانلود فایل
جلسه چهارم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۴۳۱ مگابایت
دانلود فایل
جلسه چهارم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۵۸ مگابایت
دانلود فایل
جلسه پنجم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۲۲۵ مگابایت
دانلود فایل
جلسه پنجم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۰۶ مگابایت
دانلود فایل
جلسه ششم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۲۲۵ مگابایت
دانلود فایل
جلسه ششم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۰۶ مگابایت
دانلود فایل
جلسه هفتم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۳۱۰ مگابایت
دانلود فایل
جلسه هفتم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۴۴ مگابایت
دانلود فایل
جلسه هشتم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۳۵۳ مگابایت
دانلود فایل
جلسه هشتم -دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۲۱ مگابایت
دانلود فایل
جلسه نهم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۲۴۰ مگابایت
دانلود فایل
جلسه نهم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۹۰ مگابایت
دانلود فایل
جلسه دهم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۲۲۶ مگابایت
دانلود فایل
جلسه دهم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۰۸ مگابایت
دانلود فایل
جلسه یازدهم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۲۲۰ مگابایت
دانلود فایل
جلسه یازدهم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۹۵ مگابایت
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *