کلیپ استاد رائفی پور – « لعن امیرالمومنین در ۷۰ هزار رسانه »