فايل پي دي اف

خلاصه مکتوب و پياده‌سازي شده سخنرانيِ

استاد رائفي پور

موضوع: ضديّت با صهيونيزم جهاني، لازمه ظهور

دانلود فایل پی‌دی‌اف خلاصه مکتوب