و انْصُرْهُ وَ انْتَصِرْ بِهِ وَ انْصُرْهُ نَصْرا عَزِيزا

خدايا امام زمان را ياري کن و به ديگران از سوى او يارى بده…

ويژه ماه مبارک رمضان