دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع کرامت، عزت، مقاومت

(بسم الله الرحمن الرحیم)

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع کرامت، عزت، مقاومت

  • مکان : مشهد – حرم مطهر رضوی
  • زمان: ۲۹ الی ۳۱ تیر ۹۷

 

جلسه اول – ۱۳۹۷/۰۴/۲۹  

صوتی

کمکی

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع کرامت، عزت، مقاومت
کیفیت بالا
۴۲mb
صوتی

کمکی

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع کرامت، عزت، مقاومت

کیفیت متوسط

 ۱۲mb

 

جلسه دوم – ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ 

نوع فایل عنوان حجم
صوتی

کمکی

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع کرامت، عزت، مقاومت
کیفیت بالا
۴۵mb
صوتی

کمکی

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع کرامت، عزت، مقاومت

کیفیت متوسط

 ۱۳mb

 

جلسه سوم – ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ 

نوع فایل عنوان حجم
صوتی

کمکی

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع کرامت، عزت، مقاومت
کیفیت بالا
۵۵mb
صوتی

کمکی

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع کرامت، عزت، مقاومت

کیفیت متوسط