کلیپ استاد رائفی پور – « کاری که امام حسین(ع) انجام داد »