ستونهاي تخت جمشيد ستبرايي حدود يک متر دارند و بلنداي آنها حدود بيست متر رسيده است.اين نسبت در معماري پيش از آن ديده نشده است نکته مهم تر  فاصله بين ستونهاست که عاملي مهم و تاثير گذار در اندازه سطح مقطع تيري که روي دو ستون قرار ميگيرد است.همانگونه که گفته شد فاصله بين دو ستون در معماري مصر و يونان به اندازه يک ستون بود.
هخامنشيان اين فاصله را به حدود 5 تا 6 ستون مي رسانند و اين نکته اي است دي آنجليس به آن جسارت فني ميگويد.جسارتي که در مهمترين فضاي تخت جمشيد ، يعني تالاربارعام آپادانا براي فضاي 3600 متريِ مرکزي،با 36 ستون به ارتفاع حدود 20 متر ديده ميشود. فضايي که قرار بود هزاران نفر را در خود جاي دهد. معماران ايراني براي پوشش نهايي از تيرهاي چوبي درخت سدر بهره گرفتند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.