١١ آذر ٩٧ – دانشگاه صنعتی کرمانشاه

صوت ها

دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۷۵ مگابایت دانلود فایل
دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۲۲ مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۵۸۷ مگابایت

دانلود فایل

دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۲۱۷ مگابایت